Δραστηριότητα μείωσης της χοληστερόλης των κύριων πολυφαινολών σε
Σπόροι σταφυλιού

Οι κύριες πολυφαινόλες των σπόρων σταφυλιού έχουν αποδειχθεί ότι έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία, όσον αφορά την πρόληψη της δυσλιπιδαιμίας και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήσαμε τη δραστηριότητα μείωσης της χοληστερόλης τριών σημαντικών πολυφαινολικών ενώσεων που βρίσκονται στους σπόρους σταφυλιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το γαλλικό οξύ, η κατεχίνη και η επικατεχίνη ανέστειλαν σημαντικά την παγκρεατική εστεράση της χοληστερόλης με τρόπο εξαρτώμενο από τη συγκέντρωση. Επιπλέον, δεσμεύονται στο ταυροχολικό οξύ, στο ταυροδεοξυχολικό οξύ και στο γλυκοδεοξυχολικό οξύ σε επίπεδα που κυμαίνονται από 38,6% έως 28,2%. Σε συγκέντρωση 0,2 mg/ml, το γαλλικό οξύ, η κατεχίνη και η επικατεχίνη μείωσαν το σχηματισμό μικκυλίων χοληστερόλης κατά 27,26 ± 2,17%, 11,88 ± 0,75% και 19,49 ± 3,71% αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν σαφώς ότι οι τρεις κύριες πολυφαινολικές ενώσεις που υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο σπόρο σταφυλιού έχουν δράση μείωσης της χοληστερόλης μέσω της αναστολής της παγκρεατικής εστεράσης της χοληστερόλης, της δέσμευσης των χολικών οξέων και της μείωσης της διαλυτότητας της χοληστερόλης σε μικκύλια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη απορρόφηση της χοληστερόλης.