Πολυφαινόλες: στην υγεία και στη γήρανση

Πολυάριθμες μελέτες έχουν καταδείξει τη σημασία των φυσικών πολυφαινολών της διατροφής στην προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας και έχουν τονίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι ενώσεις στον περιορισμό των επιπτώσεων της κυτταρικής γήρανσης. Πολυφαινόλες όπως η ρεσβερατρόλη, η επιγαλλοκατεχίνη γαλλική (EGCG) και η κουρκουμίνη έχουν αναγνωριστεί ότι έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, ενώ ορισμένες από αυτές έχουν επίσης αποδειχθεί ότι προστατεύουν τη γήρανση. Η παρούσα ανασκόπηση αναδεικνύει τη βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα σχετικά με τις πολυφαινόλες που έχουν μελετηθεί και τεκμηριωθεί ως προς την καρδιαγγειακή υγεία και τη γήρανση.