Το GlucoMedix ®, ένα εκχύλισμα Stevia Rebaudiana και UncariaTomentosa, μειώνει την υπεργλυκαιμία, την υπερλιπιδαιμία και την υπέρταση σε μοντέλα αρουραίων χωρίς τοξικότητα: Μια θεραπεία για το μεταβολικό σύνδρομο


Αφηρημένη

Ιστορικό: Ο στόχος αυτής της in vivo μελέτης είναι να αξιολογήσει σε πέντε μοντέλα αρουραίων τα φαρμακολογικά αποτελέσματα και την τοξικότητα ενός εμπορικού υδροαλκοολικού εκχυλίσματος, του GlucoMedix ® , που προέρχεται από τη Stevia rebaudiana και τον πεντακυκλικό χημειότυπο της Uncaria Tomentosa (Willd.) DC, για χρήση ως θεραπεία για το Μεταβολικό Σύνδρομο. Το εκχύλισμα περιέχει φυτοχημικά της Στέβιας (π.χ. γλυκοσίδες στεβιόλης) και της Uncaria (π.χ. αλκαλοειδή πεντακυκλικής οξινδόλης, αλλά στερούνται τετρακυκλικών αλκαλοειδών οξινδόλης).

Μέθοδοι: Οι φαρμακολογικές αξιολογήσεις σε τρία μοντέλα αρουραίων περιλαμβάνουν μειώσεις της χημικά επαγόμενης υπεργλυκαιμίας, υπερλιπιδαιμίας (χοληστερόλη και τριγλυκερίδια) και υπέρτασης, τα οποία είναι όλα συννοσηρότητες του Μεταβολικού Συνδρόμου. Η οξεία τοξικότητα και η υποξεία τοξικότητα 28 ημερών αξιολογήθηκαν σε μοντέλα αρουραίων σε δόσεις υψηλότερες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα αποτελεσματικότητας.

Αποτελέσματα: Η οξεία στοματική τοξικότητα αξιολογήθηκε σε αρουραίους Holtzman και το εκχύλισμα δεν προκάλεσε οξείες τοξικές επιδράσεις ή θνησιμότητα, με την LD 50> 5000 mg/kg (εκχύλισμα υγρού βάρους). Επιπλέον, η υποξεία στοματική τοξικότητα αξιολογήθηκε σε αρουραίους για 28 ημέρες σε ημερήσιες δόσεις έως και 2000 mg/kg χωρίς τοξικότητα ή μη φυσιολογική κλινική χημεία ή αιματολογικές επιδράσεις. Ημερήσιες από του στόματος δόσεις 250 – 1000 mg/kg χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιδράσεων της θεραπείας σε υπεργλυκαιμικά (επαγόμενα από αλλοξάνη και ελεγχόμενα από γλιβενκλαμίδη), υπερλιπιδαιμικά (επαγόμενα από χοληστερόλη και ελεγχόμενα από ατορβαστατίνη) και υπερτασικά (επαγόμενα από L-NAME και εναλαπρίλη -ελεγχόμενα) μοντέλα αρουραίων. Η προκαλούμενη από αλλοξάνη υπεργλυκαιμία μειώθηκε με δοσοεξαρτώμενο τρόπο εντός 28 ημερών ή λιγότερο. Οι υπερλιπιδαιμικοί αρουραίοι που προκαλούνται από χοληστερόλη εμφάνισαν δοσοεξαρτώμενες μειώσεις στη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια στις 21 ημέρες. Επιπλέον, το GlucoMedix ® προκάλεσε μια δοσοεξαρτώμενη μείωση στη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς αρουραίους που προκαλούνται από L-NAME στις 28 ημέρες.

Συμπεράσματα: Τα πέντε in vivo μοντέλα αρουραίων αποκάλυψαν ότι η πλήρως φυσική φυτοθεραπεία GlucoMedix ® είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για την υπεργλυκαιμία, την υπερλιπιδαιμία και την υπέρταση. Αυτό το εκχύλισμα αναμένεται να επηρεάσει πολλαπλές συννοσηρότητες του Μεταβολικού Συνδρόμου, χωρίς καμία οξεία ή υποξεία στοματική τοξικότητα στον άνθρωπο. Αν και τα πολλαπλά συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι ευρέως γνωστά για τη θεραπεία μεμονωμένων συννοσηροτήτων του Μεταβολικού Συνδρόμου, καμία φαρμακευτική μονοθεραπεία δεν αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και τις τρεις συννοσηρότητες.

Διαβάστε περισσότερα